de Pura Sangre

chovatelská stanice britských koček krémové barvy


Informace pro zájemce


Winn Feline Foundation - www.winnfelinehealth.org

článek z Pet Magazine, 07-08/2005

ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK v anglickém jazyce, volně přeložila N. Arcanidu


Časná sterilizace a kastrace jsou operace prováděné na koťatech před konvenčním věkem šest až osm měsíců. (V odborných článcích se setkáme s těmito výrazy : Early Spay (samice), Early neuter (samci), Early Neutering, Early Age Desexing, Pediatric Spaying, Prepubertal spay...)

Obvykle se tyto časné operace provádějí ve věku mezi 8 až 16 týdny.

V severní Americe jsou časné kastrace prováděny více než 25 let. Pozornost byla zaměřena především na zvířecí útulky a zachráněná domácí zvířata než se dostala do nových domovů. Chovatelé čistokrevných koček stále více žádají od veterinářů časnou kastraci, takže koťata určená na mazlíčky mohou být kastrovaná již před prodejem. Chovatelé, kteří takto činí, zajišťují, že se žádné z jejich prodaných koťat nebude podílet na tragédii přemnožení mazlíčků.

Odhaduje se, že v Americe je každý rok uraceno 4-15 milionů koček bez domova. Je známé, že příčinou smrti zdravých, nechtěných koček v Kanadě je euthanazie. V některých útulcích je 50-90% přijatých koček utraceno jen proto, že je nikdo nechce.


Studie ukazují, že navzdory finančním nabídkám - nízké ceny časných kastrací a kastrační servis, mnoho koček a psů osvojených z útulků má před kastrací jeden vrh, a nebo nejsou kastrováni vůbec.

Na druhé straně, asi jedna třetina z koček a psů jsou předáni do útulků, protože jsou z nechtěných vrhů.

Časná kastrace je proto cenným nástrojem v boji proti přemnožení mazlíčků a proti zbytečné eutanazii zdravých domácí zvířat bez domova.


Lidé, kteří pracují na snížení přebytku psů a koček v USA, propagují koncept časné kastrace. Chirurgická sterilizace je nejvíce účinný prostředek kontroly porodnosti, ale oddalování zákroku až k dosažení pohlavní dospělosti maří účel. Zvířecí útulky obhajují povinné kastrování, ale mnoho osvojených koček a psů buď nejsou nikdy kastrováni, nebo mají předtím alespoň jeden vrh.


Abych ale stále neuváděla informace pouze ze zahraničí, zkopíruji sem část textu, kterou na svých stránkáchuvádí MVDr. MArek Galbinec, MRCVS
Poměrně často však slyšíme, že brzy vykastrované zvíře se nebude správně vyvíjet. Ve skutečnosti však kočky a kocouři kastrovaní v raném věku dorůstají větších velikostí než zvířata kastrovaná později. Je to proto, že k uzavření růstových plotének, které jsou součástí každé dlouhé kosti, dochází u kastrátů o něco později, než je tomu u nekastrovaných koček. Výsledkem je, že především časně kastrovaní samci mají často delší kosti, a tak jsou celkově delší a větší než nekastrovaná zvířata. Statistiky také ukazují, že u nekastrovaných koček je vyšší výskyt zlomenin následkem úrazů, například vlivem autonehody, jelikož se více toulají než kastrované kočky.
Je zažité tvrzení, že kocouři vykastrovaní v období před dosažením puberty mají méně rozvinuté močopohlavní ústrojí než kocouři kastrovaní později, což má údajně za následek častější výskyt zánětů močového měchýře a s tím souvisejících problémů. Studie ale ukazují, že to není pravda. Věk, ve kterém je kocour vykastrovaný nevytváří větší nebo menší pravděpodobnost, že v budoucnosti bude mít potíže s močením.
Podle nejnovějších studií nemá včasná kastrace škodlivý vliv na celkové zdraví zvířete.


Studie a podpora

Mnoho uznávaných profesionálních organizací-včetně Canadian Veterinary Medical Association (CVMA), Ontario Veterinary Medical Association (OVMA), American Veterinary Medical Association (AVMA) a American Animal Hospital Association (AAHA)- zveřejnili stanovisko podporující ranné kastrace. Mnozí veterináři si již uvědomují výhody časné kastrace, a průzkumy ukazují, že většina veterinářů vidí prospěch v časné kastraci mazlíčkových zvířat před jejich předáním do nového domova.


Nicméně je paradox, že jedna z nejstarších a nejběžněji prováděných operací u domácích zvířat, je také jednou z nejméně studovaných. Existuje jen velmi málo vědeckých údajů, které by doporučovaly optimální věk pro sterilizace a kastrace koček nebo psů.

V minulosti bylo nejčastějším důvodem pro volbu věku šest až osm měsíců to, že pro veterináře to bylo pohodlné před operací i kvůli podávání anestezie této věkové skupině. Dříve, kdy ještě nebyly k dispozici bezpečné dětské anestetické techniky, se čekalo, až bude pacient starší kvůli zvýšení bezpečnosti operace.


Až do nedávné doby veterináře znepokojovalo, že časně provedená kastrace může u zvířat vyvolat větší rizika při operaci, pooperační komplikace a další zdravotní problémy během jejich dalšího života. Nicméně, z několika vědeckých studií vyplynulo, že tyto obavy jsou neopodstatněné.
Například se ukázalo, že časné kastrace koček:
- nezpůsobuje opožděný růst u koček (studie University of Florida, 1996)
- nepřispívá ke zvýšení chirurgického a anestetického rizika nebo pooperační komplikace (studie University of Texas, 1997 a 2000)
- nezpůsobuje vážné problémy chování u koček (studie University of Cornell, 2004 + studie Mercer University, 2001)
- nepřispívá ke vzniku onemocnění dolních cest močových (studie University of Minnesota, 1996, + studie University of Texas, 2000)
- nezpůsobuje obezitu (studie University of Minnesota, 1996)


Ve skutečnosti rozsáhlá studie z Cornell University u více než 1600 koček ve státě New York, které byly zkoumány po dobu dalších 11 roků dokázaly, že časná kastrace koček vedla k menšímu riziku některých zdravotních problémů, včetně zánětu dásní, astma a abscesů než u koček kastrovaných v obvyklém věku. Studií se došlo k závěru, že provedení časné kastrace poskytuje více výhod, než rizik, zejména pro kocoury, kde se snížily výskyty stříkání močí a projevy agrese.


Autoři studie, Drs. Victor Spain, Janet Scarlett a Katherine Houpt, prohlásili, že časná kastrace před 5,5 měsícem věku "není spojena s zvýšeným výskytem úmrtí nebo výskytem vážnějších zdravotních nebo duševních poruch a může poskytnout některé důležité dlouhodobé výhody."


Péče

Některé pokyny je třeba dodržovat pro anestezie a operace u koťat, protože mají v porovnání s dospělými zvláštní potřeby. Tito mladí pacienti by měli mít před operací kompletní vyšetření a očkování a musejí být odčerveni. Nesmějí mít blechy a klíšťata.

Koťata musí být přesně zvážena, aby mohla být pečlivě vypočítána dávka anestetika. Obecně platí, že u koťat mladších 4 měsíců věku není třeba držet hladovku dlouhou dobu před operací, obvykle stačí tři až čtyři hodiny. Tak zabráníme poklesu hladiny krevního cukru (hypoglykémie). Rovněž se doporučuje, ze stejného důvodu, aby kotě do hodiny po probuzení ze zákroku snědlo malé množství jídla.

..............

Susan Little, DVM


Dokumenty, odkazy a jiné

Časné kastrace jsou podporovány následujícími národními organizacemi:

* AHA American Animal Hospital Association, ACA Alley Cat Allies, AHA American Humane Association, American Kennel Club, ASPCA American Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Since 1972, AVAR Association of Veterinarians for Animal Rights, AVMA American Veterinary Medical Association - July 93 Resolution in support, CFHS - Canadian Federation of Humane Societies, CFA Cat Fanciers Association, FoA Friends of Animals, HSUS Humane Society of the United States, ISAR International Society for Animal Rights, MSPCA Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals, NACA National Animal Control Association, NHES National Humane Education Society, SOS Save Our Strays, Spay/USA.


Univerzita Bristol, Velká Británie - "Majitelé koček potřebují více informací o tom, kdy kastrovat jejich kočku" - článek zde.

WSPA (Světová společnost na ochranu zvířat) Londýn, Velká Británie - "časné kastrace" - článek ke stažení

CFA - článek na stránkách organizace CFA - CFA změnilo pravidla a umožnilo na výstavách kastrovaným koťatům soutěžit

Veterinární Společnost, Nový Zéland - "časné kastrace psů a koček" - článek ke stažení

RSPCA (Královská společnost pro prevenci proti týrání zvířat), Austrálie - "časná kastrace psů a koček" - článek ke stažení

Victoria Veterinary Asociation, Austrálie - "časná kastrace psů a koček" - článek ke stažení

Univerzita Melbourne, Austrálie - "anestézie při prepubertálním odstranění pohlavních orgánů psů a koček ve věku 6-14 týdnů" - článek k přečtení

Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal, Brasilie - "prepubertální odstranění pohlavních orgánů u psů a koček" - článek k přečtení

Cat Care, Kassel e.V., Německo - "časná kastrace koček" - článek ke stažení

Susan Little, DVM, Ontario, Kanada - "kastrování koťat v nízkém věku" - článek ke stažení

Margaret V. Root Kustritz, DVM, PhD, University of Minnesota - "časné kastrace-klinické okolnosti" - článek ke stažení

Cornell University, New York - "měl bych uvažovat o časné kastraci ?" - článek k přečtení

Jeff Young, DVM, USA - "Spor ukončen - kastrace před pubertou je metodou volby - článek ke stažení


Články AVMA (Americká Veterinárně Lékařská Associace, založená roku 1863) :

- určení optimálního věku gonadectomie u psů a koček - odkaz a pdf ke stažení
- dlouhodobá rizika a výhody časných kastrací koček - odkaz a pdf ke stažení
- dlouhodobé výsledky časné kastrace provedené u koček v běžném věku a v nízkém věku - odkaz a pdf ke stažení


Další články :
- chirurgická kastrace - pdf ke stažení


Kopírování mého textu a foto možné jen se souhlasem


Kontakt

Nikola Arcanidu, DiS.
621 00 Brno
Česká republika

GSM: +420 776 559 889
Tel:    +420 530 310 676

email de Pura Sangre fb de Pura Sangre youtube de Pura Sangre

de Pura Sangre

Specializujeme se na chov krátkosrstých britských koček krémové barvy.

Stanice de Pura Sangre,CZ je od roku 2007 registrována ve FIFe - významné mezinárodní společnosti sdružující chovatele koček.

Copyright © de Pura Sangre| chovatelská stanice britských koček krémové barvy